Art Academy

V-art

Vì nhiều lý do khác nhau, cho đến năm 2020, V – Art mới có có thể biến ý tưởng đó trở thành sự thật. Nhận được sự đồng hành ăn ý của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, V Symphony Orchestra hình thành.